Giá gốc là: 3,980,000 ₫.Giá hiện tại là: 2,350,000 ₫.

VÒI RỬA BÁT ROSLERER RL 909 BLACK được phát triển và nghiên cứu để sửa chữa những khuyết điểm của vòi cố định để lại.voi-rua-bat-roslerer-rl-909 (3)

2350000

VÒI RỬA BÁT ROSLERER RL 909 BLACK

voi-rua-bat-roslerer-rl-909 (2)

Trong kho