Giá gốc là: 4,990,000 ₫.Giá hiện tại là: 3,945,000 ₫.

Máy Hút Mùi Faster SYP6222/7222 là sản phẩm nhập khẩu chính hãng Faster. Sản phẩm được phân phối bởi Hệ Thống Siêu Thị Bếp 123

3945000

Máy Hút Mùi Faster SYP6222/7222

Máy Hút Mùi Faster SYP6222/7222

Trong kho