Giảm giá!

Lò vi sóng độc lập

Lò vi sóng Teka MWE210G

Original price was: 5,199,000 ₫.Current price is: 4,190,000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 26,999,000 ₫.Current price is: 20,190,000 ₫.
Giảm giá!

Sản Phẩm Mới-Bán Chạy

Hút mùi Teka TL6400

Original price was: 5,990,000 ₫.Current price is: 5,269,000 ₫.
Giảm giá!

Sản Phẩm Mới-Bán Chạy

Hút mùi Teka CNL6815PLUS

Original price was: 11,990,000 ₫.Current price is: 11,269,000 ₫.
Giảm giá!

Bếp Từ-Bếp Điện Từ

Bếp điện từ Teka TRC 83631 TCS

Original price was: 21,990,000 ₫.Current price is: 20,250,000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 27,999,000 ₫.Current price is: 27,190,000 ₫.
Giảm giá!

Sản Phẩm Mới-Bán Chạy

Hút mùi Teka DLH 986T

Original price was: 15,990,000 ₫.Current price is: 15,269,000 ₫.
Giảm giá!

Sản Phẩm Mới-Bán Chạy

Hút mùi Teka DLH 786T

Original price was: 15,990,000 ₫.Current price is: 15,269,000 ₫.
Giảm giá!

Sản Phẩm Mới-Bán Chạy

Hút mùi Teka DVT985B

Original price was: 24,990,000 ₫.Current price is: 24,269,000 ₫.
Giảm giá!

Sản Phẩm Mới-Bán Chạy

Hút mùi Teka DG980

Original price was: 14,990,000 ₫.Current price is: 13,269,000 ₫.
Giảm giá!

Sản Phẩm Mới-Bán Chạy

Hút mùi Teka DBB70

Original price was: 7,990,000 ₫.Current price is: 7,269,000 ₫.
Giảm giá!

Bếp Từ-Bếp Điện Từ

Bếp từ Teka IB702

Original price was: 13,990,000 ₫.Current price is: 12,250,000 ₫.
Giảm giá!

Bếp Từ-Bếp Điện Từ

Bếp từ Teka IZ 6320 WHITE

Original price was: 28,990,000 ₫.Current price is: 25,250,000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 26,999,000 ₫.Current price is: 26,190,000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 28,990,000 ₫.Current price is: 27,900,000 ₫.
Giảm giá!

Sản Phẩm Mới-Bán Chạy

Hút mùi Teka CC485

Original price was: 23,990,000 ₫.Current price is: 23,269,000 ₫.
Giảm giá!

Sản Phẩm Mới-Bán Chạy

Hút mùi Teka DVT98660TBS

Original price was: 23,990,000 ₫.Current price is: 23,269,000 ₫.
Giảm giá!

Sản Phẩm Mới-Bán Chạy

Hút mùi Teka DVT785B

Original price was: 22,990,000 ₫.Current price is: 21,269,000 ₫.
Giảm giá!

Sản Phẩm Mới-Bán Chạy

Hút mùi Teka DSJ750

Original price was: 10,990,000 ₫.Current price is: 10,269,000 ₫.
Giảm giá!

Sản Phẩm Mới-Bán Chạy

Hút mùi Teka DSJ950

Original price was: 11,990,000 ₫.Current price is: 11,269,000 ₫.
Giảm giá!

Sản Phẩm Mới-Bán Chạy

Hút mùi Teka NC980

Original price was: 15,990,000 ₫.Current price is: 15,269,000 ₫.
Giảm giá!

Sản Phẩm Mới-Bán Chạy

Hút mùi Teka DG780

Original price was: 13,990,000 ₫.Current price is: 13,269,000 ₫.
Giảm giá!

Sản Phẩm Mới-Bán Chạy

Hút mùi Teka DBB90

Original price was: 7,990,000 ₫.Current price is: 7,269,000 ₫.
Giảm giá!

Sản Phẩm Mới-Bán Chạy

Hút mùi Teka DBB60

Original price was: 6,990,000 ₫.Current price is: 6,269,000 ₫.